Οι φυσικές εκκρίσεις και ο Μέγας ΑθανάσιοςΕρωτήθηκε ο άγιος Πατήρ και Πατριάρχης Αλεξανδρείας Αθανάσιος από τον μοναχό Αμμούν για το εάν είναι αμαρτωλές οι αθέλητες φυσικές σωματικές εκκρίσεις. Και ο Μ. Αθανάσιος τού έστειλε μια επιστολή:
"Πάντα μέν καλά καί καθαρά τά τοῦ Θεοῦ ποιήματα, οὐδέν ἂχρηστον ἢ ἀκάθαρτον ὁ τοῦ Θεοῦ πεποίηκε λόγος. Χριστοῦ γάρ εὐωδία ἐσμέν ἐν τοῖς σωζομένοις, κατά τόν Ἀπόστολον. […] Πάντα μέν καθαρά τοῖς καθαροῖς, τῶν δε ἀκαθάρτων καί ἡ συνείδησις καί τά πάντα μεμόλυνται. […] Τι γάρ εἰπέ μοι, ἀγαπητέ καί εὐλαβέστατε, ἒχει ἁμάρτημα ἢ ἀκάθαρτον φυσική τις ἒκκρισις; Ὣς εἰ τίς ἐθέλοι ποιεῖσθαι ἒγκλημα καί τάς διά ρινών ἐκπεμπομένας μύξας καί τά διά τοῦ στόματος πτύσματα. Ἒτι τε, εἰ τῶν τοῦ Θεοῦ χειρῶν ἒργον πιστεύομεν εἶναι τόν ἂνθρωπον, κατά τάς θείας Γραφάς, πῶς ἠδύνατο ἐκ καθαρᾶς δυνάμεως ἒργον τι γενέσθαι μεμολυσμένον; Καί εἰ γένος τοῦ Θεοῦ ὑπάρχομεν, κατά τάς θείας τῶν Ἀποστόλων Πράξεις, οὐδέν ἒχομεν ἐν ἑαυτοῖς ἀκάθαρτον. Τότε γάρ μόνον μεμολύσμεθα, ὃτε δη τήν δυσωδεστάτην ἁμαρτίαν ἐργαζόμεθα. Ὃτε δε φυσική τις ἀβουλήτως ἒκκρισις γίνεται, τότε τῆ τῆς φύσεως ἀνάγκῃ μετά τῶν ἂλλων καί τοῦτο ὑπομένωμεν".
Ολόκληρη η επιστολή βρίσκεται στην Migne PG 26, 1169-1177.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έμμηνος ρύση και Θεία Κοινωνία

Η ομιλία μου στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 (2013)

Η θλιβερή εικόνα των μαθητών της Γ΄ Λυκείου

Απασφάλιση θεολόγου…

Οι Τρεις Ιεράρχες στα σκουπίδια….

Το «δικαίωμα» των καταλήψεων

Μεταξύ θεολόγων ειλικρίνεια…

Συζητώντας με έναν κομπλεξικό (…περί θρησκείας)

Γράμμα στον Ιούδα…

Η θανατική ποινή, οι θρησκείες και η ορθόδοξη θεολογία