Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2020

Οι φυσικές εκκρίσεις και ο Μέγας Αθανάσιος

Εικόνα
Ερωτήθηκε ο άγιος Πατήρ και Πατριάρχης Αλεξανδρείας Αθανάσιος από τον μοναχό Αμμούν για το εάν είναι αμαρτωλές οι αθέλητες φυσικές σωματικές εκκρίσεις. Και ο Μ. Αθανάσιος τού έστειλε μια επιστολή: "Πάντα μέν καλά καί καθαρά τά τοῦ Θεοῦ ποιήματα, οὐδέν ἂχρηστον ἢ ἀκάθαρτον ὁ τοῦ Θεοῦ πεποίηκε λόγος. Χριστοῦ γάρ εὐωδία ἐσμέν ἐν τοῖς σωζομένοις, κατά τόν Ἀπόστολον. […] Πάντα μέν καθαρά τοῖς καθαροῖς, τῶν δε ἀκαθάρτων καί ἡ συνείδησις καί τά πάντα μεμόλυνται. […] Τι γάρ εἰπέ μοι, ἀγαπητέ καί εὐλαβέστατε, ἒχει ἁμάρτημα ἢ ἀκάθαρτον φυσική τις ἒκκρισις; Ὣς εἰ τίς ἐθέλοι ποιεῖσθαι ἒγκλημα καί τάς διά ρινών ἐκπεμπομένας μύξας καί τά διά τοῦ στόματος πτύσματα. Ἒτι τε, εἰ τῶν τοῦ Θεοῦ χειρῶν ἒργον πιστεύομεν εἶναι τόν ἂνθρωπον, κατά τάς θείας Γραφάς, πῶς ἠδύνατο ἐκ καθαρᾶς δυνάμεως ἒργον τι γενέσθαι μεμολυσμένον; Καί εἰ γένος τοῦ Θεοῦ ὑπάρχομεν, κατά τάς θείας τῶν Ἀποστόλων Πράξεις, οὐδέν ἒχομεν ἐν ἑαυτοῖς ἀκάθαρτον. Τότε γάρ μόνον μεμολύσμεθα, ὃτε δη τήν δυσωδεστάτην ἁμαρτίαν ἐργαζ